تبلیغات
...شما که غریبه نیستید...
...شما که غریبه نیستید...
خوب راسش ما همیشه م انقدر سفر نمی ریم! به شخصه اصفهان و شیراز رو سفر به حساب نمیارم چون بیشتر دید و بازدید فامیله تا سفر! برای من سفر مشهده، شماله، کیشه...جایی که خونه ی این و اون نریم. حالا ایندفه پشت سر هم شد! یعنی من اون هفته رفتم مشهد بعد پام به تهران نرسیده با مرضی اینا رفتیم شمال! خیلی وقت بود که می خواستیم با هم بریم روستای تمیجانک، جایی که همیشه وصفش رو از مرضی شنیده بودم و دیگه داشت آرزومون می شد دیدن اونجا! از روزی که ما شدیم 4 نفر می خواستیم یه سفر با هم بریم اونجا. این شد که دیگه فرصت رو غنیمت دونستیم و چارشنبه عصر رفتیم و سحر شنبه برگشتیم. هوا ماه بود! یه نم بارون خوشگلی می زد که نگو! مام که خودمون رو خفه کردیم بس که عکس انداخیتیم!! من که نمی تونم خانوادگی هاش رو بذارم اینجا. لذا غیر خانوادگی هاشو می ذارم :دی
بفرمایین:
(روی عکس ها کلیک کنید بزرگ می شن)
اینجا بهشته!!
vdfy82n0tjmp0don8cjc.jpg
اینجام یه ور دیگه ی بهشته!!
io8tj2ubl057xwt9y0g.jpg
اینام دوستای ما هستن! تو بهشت همسایه بودیم!
cshhvd7dwtqk3zyy9zs.jpg

xstvdafaas2myrnllcc.jpg
اینم که شرح نداره! همینجوری جهت شادی دل مایعات دوستان!
tou8ph7wm995tejhricx.jpg
این دو نفر هم که می بینین زیر این بارون پروانه ای شده ن شوی های ما هستن!!
mbb9pmorsszzapxzgbr4.jpg
صدای موج رو می شنوین؟!
t7p16dr3x1yq875absb.jpg
خانوم مرضیه خانوم!
whudokyaiuelkeeytn7w.jpg
و سورپریز آخر...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
این شما و اینم خانوم میم:

1c88safyp7n158uraic.jpgموضوع مطلب : یه خرس شاد,یه خرس هنرمند,یه خرس پرانرژی,
ارسال شده توسط خانوم میم در ساعت 10:46 ق.ظ
یکشنبه 18 مهر 1389

| ()
برچسب ها : عکاسی,شمال,تمیجانک,مسافرت,سفر,

Auto Forwarding .......