تبلیغات
...شما که غریبه نیستید...
...شما که غریبه نیستید...
گاهی وقت ها بار می خورَد دیگر! منظورم اینست که شرایط اینطور می طلبد دیگر! چطور؟ همینطور دیگر. همینطور که تو باید از نقش "همیشه مهربان"، "همیشه بخشنده" یا "همیشه خوب" در بیایی و بروی در جلد "ای کینه ایِ بدبخت سنگ دلِ عقده ای"!! همچین خوب می طلبد که نقش سیاهه تو باشی. تو پشت کنی. تو بروی. تو نگاهت را برگردانی. تو محل سگ نگذاری! گاهی می  طلبد...
طلب وحشتناکی ست ولی اگر از من می پرسید. کمک من را می خواهید؟ در نقش "دیوار کوتاه" خودتان بمانید و همچنان دیگران را شرمنده رفتار جنتلمنانه ی خودتان بکنید! به خدا خیلی راحت تر است. زبانتان دراز می شود تا کجا. می توانید راحت گذشت و فداکاری تان را چوب بکنید بکوبید بر فرق سر آنهایی که می خواهند زمانی از شما آتو بگیرند! البت نه! شما که جنتلمن و جنتلومن اید! لذا به این چوب نیازی ندارید. هرکس خواست با شما تندی کند لبخند پهنی تحویلش می دهید و او را شرمنده تر از پیش راهی کنج لاکش می کنید! این منم که تغییر ماهیت داده ام! پوست انداخته ام! به هیبت نفرت انگیز "انتقام جو" ها درآمده ام! بگویم از دیدن خنده کج و شیطانی خودم در آینه وحشتم می گیرد باورتان می شود؟؟! ولی چاره چیست؟ خودت را که به زور میان یک چهارچوب آهنی چپاندی دیگر به این آسانی ها نیست خلاص شدنت! گیرم خودت را به بدبختی بیرون کشیدی. فُرم می گیری بیچاره! آری بیچاره! بیچاره منم که نمی توانم دیگر از این نقش وحشی سیاه خارج شوم! بالهای سفیدم را چند صباحی ست رو به آینه ی دستشویی با ژیلت زده ام! برای خودم دُم کشیده ام با دندان های نیش بزرگ! آن حلقه ی نورانی بالای سرم را هم با یک چنگک سه سر تاخت زده ام!
کارریش نمی شود کرد. شده است دیگر. باید نقش را خوب بازی کنم! اگر روزی روزگاری توانستم فرشته ی خوبی باشم قاعدتا حالا هم نباید برای ایفای نقش شیطان مشکلی داشته باشم! لااقل برای یک بار هم که شده در زندگی ام به کسی اجازه داده ام در مقابلم نقش فرشته ها را بازی کند!!!
موضوع مطلب : یه خرس دلتنگ,یه خرس بی انرژی,
ارسال شده توسط خانوم میم در ساعت 01:05 ب.ظ
شنبه 24 مهر 1389

| ()
برچسب ها : ندارد,

Auto Forwarding .......