تبلیغات
...شما که غریبه نیستید...
...شما که غریبه نیستید...
دو روزه در عوالم بچگی به سر می برم!! دیروز که در به در تو اینترنت دنبال روش ساختن "قو ی کاغذی" می گشتم! و یافتم!! این سایته خیلی باحاله کلا! انوااااااااااااع و اقسام جک و جونور رو با کاغذ یاد داده! من دقیقا یه قو مثل قوی مایکل توی فرار از زندان می خواستم! دقیقا هم داشتش! البته وقتی درستش کردم دیدم نه. یه قوی ساده تر م یخوام. واسه همین اینو درست کردم: (+) .
حالا مسئله اینه که من اصلا این قو رو واسه چی میخواستم؟! راستش قرار بود این جلسه تو کلاس عکاسیمون از یه جسم سفید روی یه سطح سفید عکس بندازیم! خوب منم انداختم دیگه : 000 خلاصه اینکه تا آخر شب هی من از تو این سایته جک و جوونور می ساختم و ذوق در می کردم از خودم! این از دیروز!
امروز هم که از صبح مشغول درست کردن ایناییم:

اینا شخصیت های کتاب های Bravo هستن! اون میس الکترا معلم ایناس!! از صبح نشسته م با جدیت تمام اینا رو ساختم ، بعد دیکته های بچه ها رو صحیح کردم، و برای بیست ها و نوزده ها برچسب زدم! مدیونی اگه فکر کنی این کارا مربوط به بیدار شدن کودک درون بنده در این صبح دل انگیز بوده نه وظیفه ی معلمی!!!
خلاصه که الان داره چشمام میوفته رو هم ولی نمی تونم بخوابم! چرا؟ چون باید پاشم برم موسسه! تازه شم شام نداریم! تازه ترشم لباس شسته ها رو جمع نکردم! تازه تر ترشم ابروهام رو که اومده تا توی تخم چشمم تمیز نکرده م!! اصلا از همه شون تازه تر برای اون کلاسم که اولین باره دارمش هنوز مثال درنیاوردم!!! یکی به من بگه من اینجا چه غلطی می کنم؟؟؟؟

Auto Forwarding .......