تبلیغات
...شما که غریبه نیستید...
...شما که غریبه نیستید...
آقایون / خانوما...
لطفا توی هر شرایطی که هستید، حتی اگر جایی هستید که معذبید و نمی تونید درست حرف بزنید، وقتی همسرتون بهتون زنگ می زنه باهاش با احترام و با حوصله صحبت کنید. یه جوری که نفر بغل دستی تو دلش نگه: خونه ی اینا از اون خونه های یخ و بی عاطفه س!
احترام همسراتون رو جلوی بقیه حفظ کنید!
بله!

موضوع مطلب : یه خرس بدون هیچ حس خاصی,
ارسال شده توسط خانوم میم در ساعت 10:43 ب.ظ
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

| ()
برچسب ها : ندارد!,

Auto Forwarding .......